Sunday, 11 December 2011

PANDUAN PAKAIAN PJ UNTUK GURU DAN MURID

Guru-guru PJ dan murid-murid telah menjadi mangsa teguran, marahan dan tindakan disiplin kerana tidak memakai pakaian yang 'sesuai' selepas mata pelajaran PJ. Siaran berikut akan melegakan hampir kesemua murid di sekolah rendah dan menegah serta guru-guru PJ yang sudah lama 'menahan' teguran dan sindiran rakan guru dan pentadbir sekolah.

Saya harap kita guru-guru PJ dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran PJ dengan kelonggaran yang dibenarkan melalui surat siaran ini. Dengan adanya kelonggaran ini, maka tidak ada alasan untuk kita tidak berpakaian sesuai semasa mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani.

Sekian.

No comments:

Post a Comment