Sunday, 11 December 2011

Peruntukan Waktu Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan di Sekolah

Surat pekeliling ikhtisas bil 25/1998: pelaksanaan mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan KP (BS) 8591/Jld.XIV/(25) yang dikeluarkan pada 18 November 1998 oleh pejabat KPPM adalah panduan untuk pentadbir sekolah dan panitia PJK merancang RPT masing-masing.

Walau bagaimanapun, masih terdapat kekeliruan peruntukan waktu PJ dan PK oleh panitia PJK di sekolah-sekolah.
Peruntukan masa bagi Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan adalah seperti berikut:
Sekolah rendah tahap 1 (tahun 1, 2 dan 3)
pj : 84 waktu setahun x 30 minit
pk : 42 waktu setahun x 30 minit
Sekolah rendah tahap 2 (tahun 4, 5 dan 6)
pj : 60 waktu setahun x 30 minit
pk : 24 waktu setahun x 30 minit
Sekolah menengah (tingkatan 1, 2, 3, 4, dan 5)
pj : 60 waktu setahun x 40 minit
pk : 24 waktu setahun x 40 minit

Di sini saya linkkan surat pekeliling itu bagi memudahkan kita semua.


No comments:

Post a Comment